Window & Door

Holcom Window & Door - Cung cấp giải pháp tổng thể về cửa cho các dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau: chung cư cao cấp, TTTM - văn phòng, khách sạn, resort, ...

Tìm hiểu thêm

Solar Mounting System

Holcom Solar - Sản xuất, phân phối các sản phẩm khung giá đỡ tấm Pin năng lượng mặt trời, với các giải pháp đa dạng như: Giải pháp cho hệ áp mái, hệ Solar Farm, hệ trên mặt...

Tìm hiểu thêm

Metal Celling

Holcom Metal Ceiling - Sản xuất và phân phối các sản phẩm trần kim loại, tấm trang trí mặt dựng, tấm ốp tường cho các công trình dân dụng cũng như thương mại như Sân bay, ....

Sứ mệnh

Kiến tạo nên những sản phẩm hoàn hảo với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về các sản phẩm Kiến trúc và Năng lượng mặt trời

Giá trị cốt lõi

Tận tâm Tốc độ Chính trực
Senior Aluminum System

Window & Door

Holcom Window & Door - Cung cấp giải pháp tổng thể về cửa cho các dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau: chung cư cao cấp, TTTM - văn phòng, khách sạn, resort, ...

Tìm hiểu thêm

Solar Mounting System

Holcom Solar - Sản xuất, phân phối các sản phẩm khung giá đỡ tấm Pin năng lượng mặt trời, với các giải pháp đa dạng như: Giải pháp cho hệ áp mái, hệ Solar Farm, hệ trên mặt...

Tìm hiểu thêm

Metal Celling

Holcom Metal Ceiling - Sản xuất và phân phối các sản phẩm trần kim loại, tấm trang trí mặt dựng, tấm ốp tường cho các công trình dân dụng cũng như thương mại như Sân bay, ....

Sứ mệnh

Kiến tạo nên những sản phẩm hoàn hảo với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về các sản phẩm Kiến trúc và Năng lượng mặt trời

Giá trị cốt lõi

Tận tâm Tốc độ Chính trực
Cuộn chuột
.