Tại HOLCOM, sự đam mê nhiệt huyết trong công tác quản lý chất lượng của chúng tôi đều được đền đáp bằng các chứng nhận, các giải thưởng. Điều đó biểu thị sự cam kết của chúng tôi về chất lượng cao nhất, được các tổ chức quản lý hệ thống quốc tế thừa nhận.  Đây cũng là minh chứng cho niềm đam mê của chúng tôi và cũng là cơ sở nền tảng của chất lượng.

Một trong những giải thưởng cao nhất của chúng tôi là tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chúng tôi cũng luôn bảo đảm rằng chất lượng và thành công chỉ đạt được khi quá trình hoạt động sản xuất ra sản phẩm không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trên cơ sở đó, chúng tôi ứng dụng những yếu tố xanh vào quá trình hoạt động từ khâu bảo tồn môi trường đến khâu bố trí phế liệu. Chứng chỉ ISO 14001:2004  về quản lý chất lượng môi trường đã phần nào nói lên những cam kết của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Mục tiêu kinh doanh của chúng tôi là phục vụ khách hàng. Đây chính là chỉ dẫn để chúng tôi luôn cố gắng noi theo , cố gắng đạt được chất lượng tốt hơn và nhận được sự chấp thuận của khách hàng, xây dựng được mối quan hệ bền vững.

 

Đang xử lý...