Cửa đi gấp trượt

Kiểu dáng: 

  • Cửa đi xếp-trượt ra ngoài
  • Cửa đi xếp-trượt vào trong

Hệ nhôm: HW70T
Hệ gioăng: EPDM
Hệ kính:

  • Kính đơn: 5mm-12mm
  • Kính hộp: 20mm-36mm

Hệ phụ kiện:

  • Bản lề
  • Khóa
  • Tay nắm
  • Hệ chốt trượt

 

Đang xử lý...