Holcom WD

Holcom WD - Cung cấp giải pháp tổng thể về cửa cho các dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau: chung cư cao cấp, TTTM - văn phòng, khách sạn, resort, ...

Tìm hiểu thêm

Holcom Solar

Holcom Solar - Sản xuất, phân phối các sản phẩm khung giá đỡ tấm Pin năng lượng mặt trời, với các giải pháp đa dạng như: Giải pháp cho hệ áp mái, hệ Solar Farm, hệ trên mặt...

Tìm hiểu thêm

Holcom AP

Holcom AP - Sản xuất và phân phối các sản phẩm trần kim loại, tấm trang trí mặt dựng, tấm ốp tường cho các công trình dân dụng cũng như thương mại như Sân bay, ....

Sứ mệnh

Kiến tạo nên những sản phẩm hoàn hảo với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về các sản phẩm Kiến trúc và Năng lượng mặt trời

Giá trị cốt lõi

Chính trực - Tốc độ - Đổi mới
Senior Aluminum System

Holcom WD

Holcom WD - Cung cấp giải pháp tổng thể về cửa cho các dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau: chung cư cao cấp, TTTM - văn phòng, khách sạn, resort, ...

Tìm hiểu thêm

Holcom Solar

Holcom Solar - Sản xuất, phân phối các sản phẩm khung giá đỡ tấm Pin năng lượng mặt trời, với các giải pháp đa dạng như: Giải pháp cho hệ áp mái, hệ Solar Farm, hệ trên mặt...

Tìm hiểu thêm

Holcom AP

Holcom AP - Sản xuất và phân phối các sản phẩm trần kim loại, tấm trang trí mặt dựng, tấm ốp tường cho các công trình dân dụng cũng như thương mại như Sân bay, ....

Sứ mệnh

Kiến tạo nên những sản phẩm hoàn hảo với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về các sản phẩm Kiến trúc và Năng lượng mặt trời

Giá trị cốt lõi

Chính trực - Tốc độ - Đổi mới
Cuộn chuột
.