HOLCOM tiếp tục được lựa chọn là nhà thầu cung cấp cửa cho đô thị Ecopark

22-03-2013

Ngày 19/3/2013, HOLCOM tiếp tục được Công ty CP Confitech số 3 lựa chọn là nhà thầu cung cấp cửa uPVC (cửa có lõi thép gia cường) cho Khu Vườn Tùng, thuộc đô thị sinh thái Ecopark – Văn Giang, Hưng Yên.

Trước đó, HOLCOM đã cung cấp cửa cho các khu biệt thự thuộc dự án Ecopark do 2 nhà thầu thi công là Công ty CP Confitech số 3 và Công ty Thành An 195 - Thuộc tổng Công ty Thành An - BPQ