Trường học Quốc Tế Green Star

08-01-2018
  • Năm thực hiện: 2017-2018;
  • Loại hình sản phẩm: Vách & cửa nhôm kính, Lam che điều hoà;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu Tư - Giải Trí - Giáo dục Ngôi Sao Xanh;
  • Địa điểm xây dựng: Phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;


Một số hình ảnh về dự án trong giai đoạn hoàn thành