Nhà Làm việc Liên Cơ Quan (A7)

17-11-2015
  • Năm thực hiện: 2015;
  • Loại hình sản phẩm: Cửa nhôm kính, vách kính chống cháy, Lan can kính, Gương vệ sinh
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý các công trình xây dựng của Đảng ở Trung Ương;
  • Địa điểm xây dựng: Số 105-107B Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội;


Một số hình ảnh về dự án trong giai đoạn hoàn thành