Nhà điều hành S3 - Học viện KTQS

02-03-2016
  • Năm thực hiện: 2015-2016;
  • Loại hình sản phẩm: Cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép, vách kính cong, lan can kính, lam chắn nắng, cửa tự động
  • Chủ đầu tư: Học viện Kỹ thuật Quân Sự;
  • Địa điểm xây dựng: Nhà S3 Học viện Kỹ thuật Quân Sự;


Một số hình ảnh về dự án trong giai đoạn hoàn thành