Khách sạn Parosand - Đà Nẵng

17-11-2016
  • Năm thực hiện: 2016-2017;
  • Loại hình sản phẩm: Vách & cửa nhôm kính, vách kính cong;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cúc Phương;
  • Địa điểm xây dựng: Đường Võ Nguyên Giáp - Quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng;


Một số hình ảnh về dự án trong giai đoạn hoàn thành