Giảng đường chuyên dùng - ĐHSP HN2

17-11-2015
  • Năm thực hiện: 2015 - 2016;
  • Loại hình sản phẩm: Cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép
  • Chủ đầu tư: Đại học sư phạm Hà Nội 2;
  • Địa điểm xây dựng: Trường Đại Học Sư Phạm Hà nội 2 - Xuân Hoà - Vĩnh Yên;

Một số hình ảnh về dự án trong giai đoạn hoàn thành